Lovey Vintage Silk Kimono from the 60's.

Aiko Matrix

175,00 €Preis